Duben 2012

Tygr

20. dubna 2012 v 23:53 | jojo
Tygr je největší kočkovitá šelma, která se dělí do několika poddruhů. Černě pruhovaná srst pomáhá tygrovi splynout s okolím, protože narušuje jeho obrys těla. Byli zaznamenáni i černí tygři. Na rozdíl od koček jsou tygři výbornými plavci a neváhají skočit do vody. Naopak na stromech je nenajdeme (šplhání se nejraději vyhnou). Mláďata jsou celkově světlejší než dospělí.

Lev

20. dubna 2012 v 23:50 | jojo
Lev pustinný je savec čeledi kočkovitých a jeden ze čtyř druhů velkých koček rodu Panthera. Lev je po tygrovi druhá největší kočkovitá šelma. Hlavním a určujícím rysem lvích samců je jejich hříva. Samci váží od 150-250 kg a samice 120-150 kg. V divočině se lvi dožívají 10-14 let, kdežto v zajetí se mohou dožít i věku 20 let. Dříve se lvi vyskytovali v celé Africe, Asii a dokonce i Evropě, dnes se vyskytují pouze v Africe a na několika místech v Indii. Jsou to společenská zvířata a loví ve smečkách. U lvů se projevuje výrazný pohlavní dimorfismus.

Kočka domácí

20. dubna 2012 v 23:45 | jojo
Kočka domácí je domestikovaná forma kočky divoké, která je již po tisíciletí průvodcem člověka. Stejně jako její divoká příbuzná patří do podčeledimalé kočky, a je typickým zástupcem skupiny. Má pružné a svalnaté tělo, dokonale přizpůsobené lovu, ostré drápy a zuby a vynikající zrak, sluch a čich.
Kočka domácí vždy sloužila člověku především jako lovec hlodavců, v současnosti se uplatňuje také jako společník člověka. V některých oblastech Číny je konzumovánokočičí maso, ve třetím světě je kočka domácí rovněž kožešinovým zvířetem a výrobky z kočičí kožešiny se dostávaly i na evropský trh. V červnu 2007 byl však dovoz kočičí kůže a kožešiny do Evropy zakázán.Kočky domácí

Lama

20. dubna 2012 v 23:42 | jojo
Lamy, známé též jako velbloudi Jižní Ameriky, jsou zvířata z čeledi velbloudovití, která se přizpůsobila těžkému životu v Andách. V posledních 40 letech se šíří do celého světa jako chovný dobytek či zvěř chovaná v zoologických zahradách.Guanako (Lama guanicoe)

Velbloud

20. dubna 2012 v 23:40 | jojo
Velbloud je společné označení pro dva druhy sudokopytníků: Velblouda dvouhrbého zvaného též drabař, a velblouda jednohrbého neboli dromedára. Arabové rozeznávají přes dvacet plemen velblouda.

Tur domací

20. dubna 2012 v 19:55 | jojo
Tur domácí zdomestikovaný sudokopytnatý savec celosvětově chovaný pro hospodářský užitek. Vedle prasete je jedním z nejužitečnějších chovných zvířat. Samice se nazývá kráva, samec býk. Vykastrovaný býk se označuje slovem vůl, vůl je méně agresivní, snáze ovladatelný. Mládě se nazývá tele. Kráva, která ještě nerodila, je jalovice. Gravidní samice se označuje pojmem březí nebo stelná. Samice, která porodila, se otelila.Kráva s teletem

Pejsek pro štěstí

20. dubna 2012 v 19:36 | jojo

Prase divoké

20. dubna 2012 v 19:34 | jojo
Prase divoké je velký sudokopytník z čeledi prasatovití. Jeho domovinou je velká část Evropy a Asie, ale člověkem byl zavlečen i na jiné světové kontinenty.
Jedná se o typického všežravce, který k životu preferuje staré lesní porosty. Prase divoké bylo vždy významnou lovnou zvěří, díky čemuž se velmi často objevuje ve folkloru. Je také předkemprasete domácího, které se chová pro maso a tuk.

Krokodýl

20. dubna 2012 v 19:29 | jojo
Krokodýl je rod velkých vodních plazů, náležejících do čeledi krokodýlovitých.
Krokodýli jsou predátoři žijící v tropických oblastech Afriky, Asie, Ameriky i Austrálie. Vlastním životním prostředím krokodýlů je voda, přirozeně vyhledávají nejraději pomalé říční toky a jezera. Některé druhy, např. krokodýl mořský žijí však i v mořích při pobřeží. Jejich potravou jsou různí savci, ptáci a ryby a také jiní plazi, které loví a nebo se živí na jejich mršinách.Nilští krokodýli

Slon

20. dubna 2012 v 19:25 | jojo
Slon je největší žijící suchozemský savec. Při narození váží okolo 100 kg. Samice slona je březí 20 až 22 měsíců, což je nejdelší doba březosti u suchozemského zvířete. Slon se dožívá 60 až 70 let. Největšího slona zastřelili v Angole v roce 1974, vážil 12 000 kilogramů. Sloni jsou v současnosti přísně chráněný druh po celém světě.Slon indický